Licentiebeheer

In Nederland alleen al wordt een kwart van de geïnstalleerde software illegaal gebruikt. Dit is meestal geen moedwil maar komt puur doordat er te weinig kennis is over de aanwezige software en softwarelicenties. Een groot deel van de medewerkers heeft geen idee of er binnen een organisatie een beleid is ten aanzien van de licenties en meer dan de helft van de medewerkers waarbij zo een licentiebeleid ontbreekt zegt frequent software te gebruiken zonder de bijbehorende licentie. Slechts 30% van de Nederlandse bedrijven hanteert een formeel beleid met betrekking tot het gebruik van legale software.

Al met al komt dat neer op een commerciële waarde van meer dan € 500.000.000 (in 2013) en dat bedrag stijgt nog steeds elk jaar.

Omvangrijker dan drugscriminaliteit

Cybercriminaliteit is omvangrijker dan de wereldwijde zwarte markt in marihuana, cocaïne en heroïne bij elkaar en recent onderzoek toont aan dat er een sterk verband is tussen ongelicentieerde software en malware. IT managers zijn al langer overtuigd van de potentiële schade die illegale software aan kan richten. Toch zegt minder dan de helft dat hij/zij er van overtuigd is dat de software binnen hun bedrijf de juiste licenties heeft.

BSA

De BSA (Business Software Alliance) stuurt regelmatig brieven aan ondernemingen om ze te wijzen op een goed licentiebeheer. Dit betekent niet dat ze het idee hebben dat u illegaal bezig bent, maar willen ze problemen voorkomen. Mocht er tijdens een controle van de BSA blijken dat u niet over de juiste licenties beschikt, dan wordt er met terugwerkende kracht de kosten berekend die u voor de licenties had moeten betalen plus dat u een boete krijgt. Daarnaast kunnen er juridische kosten in rekening gebracht worden en zal u er voor moeten zorgen dat uw licenties in orde zijn (door alsnog de juiste licenties aan te schaffen).

Al met al kan de schade van een onjuist licentiebeleid aardig in de kosten oplopen. En hier zijn nog niet de indirecte kosten in meegenomen zoals imagoschade en omzetverlies als gevolg van deze imagoschade.

Voorkomen is beter dan genezen

DATAXXS kan voor u het licentiebeleid uit handen nemen, Hierbij brengen we in kaart welke licenties u in huis heeft, welke software er op de apparatuur staat en waar de verschillen hiertussen zitten. Hiermee heeft u altijd een actueel overzicht van de gebruikte software en bent u er zeker van dat u inderdaad over de juiste licenties beschikt. Daarnaast bent u er ook zeker van dat u niet onnodig voor licenties betaald.